Disclaimer

Acest site web este furnizat „ca atare”, fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită. Nu facem nicio declarație sau garanție în legătură cu acest site web sau cu informațiile și materialele furnizate pe acest site web.

Fără a aduce atingere generalității paragrafului de mai sus, nu garantăm că: (a) acest site web va fi disponibil în mod constant sau va fi disponibil deloc; (b) informațiile de pe acest site web sunt complete, adevărate, exacte sau neînșelătoare. Nimic de pe acest site web nu constituie, sau este menit să constituie, sfaturi de orice fel.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la orice pierderi care decurg din orice eveniment sau evenimente aflate în afara controlului nostru rezonabil. Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la nicio pierdere comercială, inclusiv (fără a se limita la) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, veniturilor, utilizării, producției, economiilor anticipate; pierderea afacerii; pierderea contractelor; întreruperea activității; pierderea utilizării banilor; pierderea economiilor anticipate; pierderea reputației; pierderea de clienți; fondul comercial al clientului și/sau pierderi similare).

Această declinare a răspunderii nu afectează drepturile dumneavoastră statutare și va rămâne în vigoare și în vigoare chiar dacă este reziliată din orice motiv.

Scrie-Ne

Dacă Sunteți În Căutarea Unui Râs Bun Sau Doriți Să Scufundați În Lumea Istoriei Cinematografiei, Acesta Este Un Loc Pentru Dvs.

Frecvente Contactați-Ne